W naszym przedszkolu funkcjonują 3 grupy: Grupa I „Pszczółki”, Grupa II - „Stokrotki” oraz Grupa III - „Motylki".

Rekrutacja do naszego przedszkola zaczyna się od stycznia danego roku na zasadach powszechnej dostępności. Do placówki przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 lat do 6 roku życia.