Razem z przedszkolakami, udamy się w podróż po ciekawych krajach. Zajęcia te będą miały na celu, przybliżenie dzieciom świata i kultury innych krajów, oraz zachęcenie ich do wyruszenia w podróż w nieznane.

Celem zajęć plastycznych „Mały artysta” jest pobudzenie kreatywności dzieci, odkrywanie przyjemności tworzenia i cieszenia się efektem. Podczas zajęć dzieci poznają różne techniki plastyczne np.: kolaż, wydzieranka, origami i będą obserwować uzyskane efekty. Oprócz wykorzystania tradycyjnych materiałów(np.: farba, bibuła) zastosują niekonwencjonalne środki wyrazu takie jak cukier, płatki kosmetyczne i pasta do zębów. Zajęcia plastyczne to świetna zabawa z nietypowymi materiałami, która doskonali motorykę małą dzieci oraz rozwija ich uzdolnienia.

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, pokazu slajdów, dramy. Dzieci pobudzają świadomość narodową poprzez nabywanie przekonania, że są Polakami, urodziły się w Polsce, mówią po polsku, chodzą do polskiego przedszkola a ich Ojczyzną jest Polska.

Celem głównym zajęć jest stymulowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce. Podczas zajęć dzieci poznają okolicznościowe piosenki z dziecięcego repertuaru takie jak „Jesienny taniec”, Kiedy tata humor ma” oraz ich ilustracje ruchowe. Dzieci zdobędą umiejętność wykonywania podstawowych kroków w układach tanecznych i tańcach np.: ludowym „Trojak”, współczesnym- disco kids.

Podczas zajęć zapraszamy przedszkolaka do wkroczenia w świat książki, która staje się jego przyjacielem. Dziecko poznaje utwory poprzez różnorodne zabawy: plastyczne (rysuje), dramowe (odgrywa role), techniczne (lepi, konstruuje), muzyczne (śpiewa). Maluch odkrywa, że książki zawierają nie tylko bajki ale również: komiksy, przepisy kulinarne, legendy. Zajęcia o sprawach poważnych, (szacunek- „Brzydkie Kaczątko”) a czasem zabawnych (humorystyczne wydarzenia- „Przygody Koziołka Matołka”).

W trakcie zajęć dzieci zapoznają się z patronatem i najważniejszymi wydarzeniami z życia św. Jana Bosko. Na przykładzie życia patrona kształtowane są w przedszkolakach wartości chrześcijańskie tj.: dobro, prawda, szacunek, miłość, bezinteresowna pomoc. Rozwijane są zdolności twórcze dzieci przez aktywność: teatralną, muzyczną i plastyczną.

Program nauczania języka angielskiego opiera się na najnowszej podstawie programowej wychowania przedszkolnego i realizowany jest w grupie wiekowej od 4 do 5 - 6 lat.Opanowanie języka obcego polega na wykształceniu u dzieci odpowiednich nawyków. Nawyk ten wyrabia się poprzez powtarzanie, zapamiętywanie i utrwalanie materiału.

Podczas tych zajęć nasze przedszkolaki będą wykonywać: przewroty, skoki przez przeszkody, rzuty piłkami, będą brać udział w zawodach, itp. Wszystkie ćwiczenia dostosowane są do wieku i możliwości dzieci.

„Matematyka nie jest ani trudna, ani nudna.

Zwłaszcza jeśli zaprzyjaźnimy się z nią od dziecka.

Matematyka jest miarą wszystkiego."

(Arystoteles)

Podczas zajęć dzieci będą rozwijały wyobraźnię twórczą, wrażliwość estetyczną, sprawność manualną dłoni i palców. Zajęcia będą pomagały w uczeniu się koncentrowania uwagi na wykonywaniu zadań, estetycznym wykonaniu prac oraz wyzwalania emocji i uczuć podczas zabaw z masą solną.

Celem zajęć katechezy przedszkolnej jest wprowadzenie dziecka w życie religijne, przybliżenie dziecku Osoby Boga na miarę jego możliwości poznawczych poprzez dzieło stworzenia, które je otacza.

To spotkanie z Bogiem w dziełach stworzenia prowadzi do konkretnych postaw: radości, poczucia bezpieczeństwa, miłości wdzięczności za otrzymane dary.

Przedszkolaki rozwijają swoją kreatywność i talenty uczestnicząc w konkursach pozaszkolnych oraz organizowanych przez placówkę. Zaangażowanie i uzdolnienia mają swoje odzwierciedlenie w otrzymywanych nagrodach i zajmowanych miejscach.