Kadrę naszego przedszkola tworzą osoby wykwalifikowane i świetnie przygotowane do pracy z małymi dziećmi. Realizując podstawę programową korzystają zarówno z tradycyjnych jak i z nowoczesnych metod nauczania. Nauczyciele naszego przedszkola pracują z wielkim zaangażowaniem, dbają o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków, otaczają podopiecznych troską, ciepłem i uśmiechem.

Jestem absolwentką UMCS, mgr Prawa i Administracji w Lublinie. Ukończyłam kurs przygotowujący do rzetelnego i fachowego wykonywania pracy m.in. (kurs z zakresu zarządzania i organizacji oświatą, kurs – wykonywanie zadań z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji). Uczestniczyłam jako asystent w projektach dla organizacji pozarządowych.

Pełnię rolę wychowawcy grupy średniej "Stokrotki" oraz nauczyciela języka angielskiego. Ukończyłam studia magisterskie na KUL oraz dydaktykę języka angielskiego na AHE. Rozwijam swoje kompetencje poprzez szkolenia np.: pedagogiki zabawy, integracji sensorycznej. Posiadam czteroletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Jestem osobą pogodną, opiekuńczą i asertywną.

Jestem absolwentką pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aby dobrze wykonywać swoją pracę uczestniczę w wielu kursach i szkoleniach wzbogacających mnie o nowe doświadczenia. Ukończyłam m.in. kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (I stopień), kurs z zakresu Metody Integracji Sensorycznej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem oraz kurs bazowy: ABC Autyzmu i Zespołu Aspergera.

Pod moimi skrzydłami jest najstarsza grupa "Motyle". Jestem absolwentką pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyłam liczne kursy podnoszące kwalifikacje m.in. posiadam uprawnienia na kierownika wycieczek, IRuchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, a także szkolenia m. in. terapia ręki, bajkoterapia z elementami wizualizacji, terapia przez zabawę, zabawy językowe wspierające naukę czytania, edukacja włączająca. Nasza grupa chętnie poznaje i uczy się otaczającego nas świata poprzez zabawę.

 

Jestem wychowawcą grupy Maluchy "Pszczółki".

Jestem absolwentką pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i resocjalizacji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Moje pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi zdobywałam jako opiekunka. Sprawiało mi to ogromną satysfakcję, a także pomogło ukierunkować w wyborze studiów pedagogicznych.

Dbam o czystość w przedszkolu, i dobry humor naszych przedszkolaków.

Jestem także pomocą nauczyciela, praca z dziećmi sprawia mi wiele radości. 

 

Jestem absolwentką pedagogiki specjalnej UMCS. 

Jestem pomocą nauczyciela.  Od wielu lat opiekowałam się dziećmi. 

Praca w przedszkolu daje mi wiele satysfakcji, ponieważ mogę rozwijać się w swojej pasji.

Jestem absolwentką psychologii KUL. Swoje kwalifikacje zawodowe podnosiłam uczestnicząc w licznych szkoleniach i praktykach np.: Studium Terapii Dzieci i Młodzieży prowadzone przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, kurs I° Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, praktyka w Poradni dla osób z autyzmem przy Fundacji ALPHA oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Lublinie. Dodatkowe doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzicami zdobywałam pracując jako asystent rodziny.