Szkoła mieści się w części budynku parafialnego przy ul. Krochmalnej 47. Pomieszczenia zostały gruntownie wyremontowane i dostosowane do wymagań straży pożarnej, sanepidu i nadzoru budowlanego. Prowadzony jest stały monitoring zarówno wnętrza budynku jak i bezpośredniego otoczenia. Zapewniamy komfortowe warunki do nauki i pracy. Każdy uczeń ma swoje miejsce, gdzie zostawia książki i zeszyty. 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świętego Jana Bosko w Lublinie została powołana przez Stowarzyszenie JESTEM. Szkoła Bosko jest szkołą o profilu katolickim, kształcącą i wychowującą zgodnie z założeniami systemu uprzedzającego św. Jana Bosko. System opiera się na wychowaniu pozytywnym i na przyjaznym zaufaniu, jakim wychowawca obdarza wychowanków. Wychowawca podczas zajęć stwarza dzieciom rodzinną, przyjazną oraz pełną zaufania atmosferę. Wychowawca ponadto służy wychowankom życzliwą opieką, radą i pomocą. Celem szkoły jest, aby dzieci wyrosły na uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan.

W naszej codziennej pracy wykorzystujemy Metodę Ruch Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz System Prewencyjny ks. Jana Bosko. Metody wspierają rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny dziecka…

System Prewencyjny ks. Jana Bosko

System prewencyjny, inaczej system uprzedzający, system zapobiegawczy lub system wychowawczym księdza Bosko to metoda wychowawcza, która nie jest oparta na stosowaniu przymusu, lecz odwołuje się do potencjału dobra i rozumu, jakie wychowanek nosi w swoim wnętrzu. Wychowawca, w pełni szanując wolną wolę młodego człowieka, staje się jemu bliski, by towarzyszyć mu na drodze autentycznego wzrastania. System zapobiegawczy polega na uprzedzaniu czynów podopiecznego tak, aby nie doprowadzić do zrobienia przez niego czegoś niewłaściwego. Wprowadza on zasadę, że wychowawca stara się być dla wychowanka przyjacielem, a nie osobą, która go nadzoruje i ciągle poucza.

Ksiądz Bosko oparł swój system wychowawczy na trzech zasadniczych filarach: rozumie, religii i miłości. Wychowawca ma za spełniać swoje zadanie głównie przez dawanie osobistego przykładu: mądre i rozumne podejmowanie decyzji, życie zgodne z zasadami chrześcijaństwa oraz przyjazny stosunek do innych ludzi. Najistotniejszą zasadą systemu wychowawczego księdza Bosko jest obecność wychowawcy.

Polecana literatura:

 • o św. Janie Bosko
  1. Auffrey A., Święty Jan Bosko. Biografia
  2. Bosco T., Spełniony sen. Opowieść biograficzna o świętym Janie Bosko
  3. Bosco T., Złote myśli księdza Bosko
 • o systemie wychowawczym św. Jana Bosko
  1. Bissoli C., Jan Paweł II o systemie wychowawczym księdza Bosko
  2. Bosko J., Wspomnienia oratorium
  3. Cian L., System zapobiegawczy św. Jana Bosko
  4. Cian L. Wychowanie w duchu księdza Bosko
  5. Ferrero B., Rodzice szczęśliwi dzięki metodzie księdza Bosko
  6. Fontana U., Relacja sekretem wszelkiego wychowania
  7. Niewęgłowski J. (red.), Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy
  8. Severino de P., Ukierunkowanie w wychowaniu
  9. Vecchi J., Strażnicy marzeń z palcem na myszce. Wychowawcy w dobie informatyki
  10. Weinschenk R., Podstawy pedagogiki księdza Bosko
 • dla dzieci
  1. Kączkowska M., O Janku przyjacielu młodzieży

Metody rozwijające (ped. zabawy; W.Sherborne)

W naszej codziennej pracy wykorzystujemy Metodę Ruch Rozwijającego Weroniki Sherborne. Dzięki tym ćwiczeniom, dzieci uczą się poznawać przestrzeń i zachowywać w niej, czują się swobodnie i nie obawiają się otoczenia. Stają się mniej zahamowane i bardziej otwarte na sytuacje problemowe. Metoda ta pozwala dzieciom poznać swoje ciało i uczy kontrolować jego ruchy, ułatwia też rozwiązywanie kontaktów, uczy empatii.

Ważnym walorem metody W. Sherborne jest to, iż w atmosferze radosnej zabawy umożliwia dzieciom zaspokojenie potrzeb psychicznych takich jak: bezpieczeństwo, wzrost i rozwój, w tym potrzeb społecznych i poznawczych. Ponadto Ruch Rozwijający pozwala na osiąganie zamierzonych efektów poprzez eliminowanie czynników stresujących typu: nakaz, przymus, strach, obawa. Dzieci muszą wykazać się opiekuńczością, umiejętnością współdziałania i reagowania na potrzeby i możliwości innych.

Dzieci rozwijają i uczą się koncentracji oraz kontrolowania swojego zachowania. Zajęcia prowadzone tą metodą dają dobre efekty w stymulacji rozwoju psychicznego dzieci. W metodzie tej nie stosuje się rywalizacji, dzieci zahamowane lub nieśmiałe mają taką samą satysfakcję, jak pozostałe, ogromną radość sprawia im bliskość z osobą dorosłą, możliwość wypróbowania swojej siły i narzucanie dominującej roli dorosłemu.

 

Nasza placówka jest czynna w godz. 7.00-16.00. Nauka odbywa się w trybie jednozmianowym.

Dzieci w naszej placówce objęte są opieką specjalistyczną, na którą składa się: 

Do naszej placówki posiłki dostarcza firma cateringowa „W-zetka” z Lublina. Dzieciom bardzo smakują posiłki, które są zdrowe i ciepłe, przyrządzane z najlepszej jakości produktów.