Dr hab. Agnieszka Kulik ,psycholog,pedagog,kierownik Katedry Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL. Zainteresowania naukowe:psychosomatyka,psychologia zdrowia,radzenie sobie ze stresem.

 

 

Ukończyłam studia stacjonarne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na dwóch kierunkach: biologia (specjalność biologia stosowana oraz nauczanie biologii i chemii) oraz zootechnika (specjalność marketing i produkcja pasz przemysłowych). Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką taneczno-teatralną. Jestem osobą w ciągłym ruchu. Uwielbiam jazdę na rowerze oraz bieganie. Charakteryzuje mnie wielozadaniowość. W pracy z dziećmi jestem nauczycielem zaangażowanym i pełnym empatii. Jako dyrektor kieruję się przede wszystkim dobrem uczniów, którzy są dla mnie najważniejsi.

Jestem absolwentką filologii angielskiej ze specjalizacją nauczycielską Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Posiadam doświadczenie zarówno w nauczaniu indywidualnym jak i grupowym. W swojej pracy koncentruję się na indywidualnym podejściu do każdego ucznia z uwzględnieniem jego mocnych i słabych stron, a także predyspozycji psychofizycznych.

Ukończyłam  studia stacjonarne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na dwu  kierunkach: pedagogika ogólna ( 1991- 1996)  i filologia polska ( 1995-2000). Jestem magistrem pedagogiki, a także magistrem filologii polskiej.  Z wyróżnieniem ukończyłam Instytut  Wyższej Kultury Religijnej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jestem absolwentką  studiów podyplomowych na kierunku: historia Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie (  2006- 2008).  W 2015 roku ukończyłam terapię pedagogiczną w Centrum Doskonalenia Nauczycieli KURSOR  w Lublinie. Jestem nauczycielem języka polskiego, historii, pedagogiem szkolnym i terapeutą pedagogicznym ( prowadzę zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne).  Posiadam tytuł nauczyciela dyplomowanego.  Od wielu lat pasjonuję się ocenianiem kształtującym. Byłam liderem OK. Ze strategiami i technikami oceniania kształtującego pracuję na co dzień.  Ocenianie kształtujące pomaga dzieciom się uczyć, osiągać wyniki w nauce na miarę Ich  możliwości. Interesuję  się również teatrem, bardzo lubię wspólnie z dziećmi  przygotowywać spektakle i inscenizacje teatralne, wcielać się w różne role. Uwielbiam  towarzyszyć dzieciom w zdobywaniu wiedzy, nowych umiejętności,  rozwijaniu Ich predyspozycji i talentów.

● nauczyciel wychowania fizycznego

● absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, kierunek wychowanie fizyczne

● kursy:

- instruktor rekreacji ruchowej: Samoobrona

- instruktor sportu: Piłka nożna UEFA C

- kurs kierownika wypoczynku

● praca z dziećmi dostarcza mi dużo pozytywnej energii, radość , satysfakcję oraz poczucie spełnienia.

● prywatnie uwielbiam podróże oraz aktywnie spędzony czas na świeżym powietrzu

 

Ukończyłam Katolicki Uniwersytet Lubelski: teologia mgr, Akademię Rolniczą w Lublinie: rolnictwo mgr inż., Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne uzyskując kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej, Studia Podyplomowe na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, Kurs kwalifikacyjny  zakresu oligofrenopedagogiki: kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi upośledzonymi umysłowo w różnym stopniu. Od roku 1997 pracuję w szkole  jako nauczyciel.
Jestem nauczycielem religii , który z pasją i zaangażowaniem podchodzi do przekazywania dzieciom wiedzy i postaw chrześcijańskich.

Ukończyłam studia licencjackie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na kierunku pedagogika specjalna (oligofrenopedagogika). W 2021 roku rozpoczęłam studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się. Ukończyłam różnorodne kursy i szkolenia przygotowujące do pracy z dziećmi. Pragnę się cały czas rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje. Największą satysfakcję sprawia mi praca z dziećmi, którą opieram na wzajemnym zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa oraz akceptacji. Poczucie spełnienia daje mi możliwość skutecznej pomocy i każdy nawet najmniejszy sukces ucznia.

Jestem psychologiem mającym kilkuletnie doświadczenie w pracy indywidulanej z ludźmi z różnego rodzaju trudnościami czy zaburzeniami. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej miałem kontakt z osobami z szerokiego spektrum wiekowego, poczynając od okresu wczesnego dzieciństwa, aż po późną dorosłość. Jestem człowiekiem empatycznym otwartym na nowe doświadczenia oraz lubiącym wyzwania. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i słucham muzyki elektronicznej.

Ukończyłem studia z wyróżnieniem jako najlepszy student KUL. Zostałem nagrodzony jako najlepszy doktorant w Polsce. Jestem profesjonalnym muzykiem, sportowcem oraz nauczycielem języka angielskiego i muzyki od 22 lat. Zostałem wybrany przez Kościół na jednego z trzech królów w Lublinie od 2016 roku do teraz.