Dr hab. Agnieszka Kulik ,psycholog,pedagog,kierownik Katedry Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL. Zainteresowania naukowe:psychosomatyka,psychologia zdrowia,radzenie sobie ze stresem.

 

 

Ukończyłam studia stacjonarne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na dwóch kierunkach: biologia (specjalność biologia stosowana oraz nauczanie biologii i chemii) oraz zootechnika (specjalność marketing i produkcja pasz przemysłowych). Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką taneczno-teatralną. Pozsiadam również ukończony Kurs Iº Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Jestem osobą w ciągłym ruchu. Uwielbiam jazdę na rowerze oraz bieganie. Charakteryzuje mnie wielozadaniowość. W pracy z dziećmi jestem nauczycielem zaangażowanym i pełnym empatii. Jako dyrektor kieruję się przede wszystkim dobrem uczniów, którzy są dla mnie ważni.

Jestem absolwentką filologii angielskiej ze specjalizacją nauczycielską Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Posiadam doświadczenie zarówno w nauczaniu indywidualnym jak i grupowym. W swojej pracy koncentruję się na indywidualnym podejściu do każdego ucznia z uwzględnieniem jego mocnych i słabych stron, a także predyspozycji psychofizycznych.

● nauczyciel wychowania fizycznego

● absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, kierunek wychowanie fizyczne

● kursy:

- instruktor rekreacji ruchowej: Samoobrona

- instruktor sportu: Piłka nożna UEFA C

- kurs kierownika wypoczynku

● praca z dziećmi dostarcza mi dużo pozytywnej energii, radość , satysfakcję oraz poczucie spełnienia.

● prywatnie uwielbiam podróże oraz aktywnie spędzony czas na świeżym powietrzu

 

Ukończyłam studia licencjackie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na kierunku pedagogika specjalna (oligofrenopedagogika). W 2021 roku rozpoczęłam studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się. Ukończyłam różnorodne kursy i szkolenia przygotowujące do pracy z dziećmi. Pragnę się cały czas rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje. Największą satysfakcję sprawia mi praca z dziećmi, którą opieram na wzajemnym zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa oraz akceptacji. Poczucie spełnienia daje mi możliwość skutecznej pomocy i każdy nawet najmniejszy sukces ucznia.

Jestem psychologiem mającym kilkuletnie doświadczenie w pracy indywidulanej z ludźmi z różnego rodzaju trudnościami czy zaburzeniami. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej miałem kontakt z osobami z szerokiego spektrum wiekowego, poczynając od okresu wczesnego dzieciństwa, aż po późną dorosłość. Jestem człowiekiem empatycznym otwartym na nowe doświadczenia oraz lubiącym wyzwania. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i słucham muzyki elektronicznej.

Ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praca z dziećmi jest dla mnie przyjemnością ale i wyzwaniem, ponieważ każde dziecko jest indywidualnością.